Mikołajek nadmorski

Mikołajek Nadmorski

Mikołajek Nadmorski jest z gatunku selerowatych, bardzo rzadki gatunek w polsce, występujący najczęściej nad zatoką Gdańską. W Polsce mikołajek nadmorski jest pod ścisłą ochroną, Rezerwat „Mechelińskie łąki” jest jednym z miejsc, gdzie mikołajek nadmorski występuje najczęściej.

Mechelińskie Łąki

Pomiędzy Rewą a Mechelinkami mieści się rezerwat „Mechelińskie łąki” o powierzchni około 114 ha. Powstał w roku 2000. Na terenie rezerwatu znajdują się liczne okazy różnorodnej roślinności, ptactwa. Siedliska są zatorfione dzięki czemu powstają solniska, przez co przyroda w rezerwacie jest tak różnorodna, występujące duże skupiskach roślin halofilnych, solanki kolczastej oraz mikołajka nadmorskiego.