Komunikacja Miejska

Autobusy dzienne:
146, trasa: Gdynia – Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty – Rewa
165, trasa: Obłuże – Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty – Rewa
365, trasa: Obłuże – Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty – Rewa

Autobusy Nocne:
N65, trasa: Obłuże – Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno – Mosty – Rewa