Telefony Alarmowe

Komisariat Policji w Kosakowie
ul. Żeromskiego 71, 81-198 Kosakowo
tel.  (58) 679 13 97

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo
tel. (58) 679 13 15

Służba Zdrowia NZOZ
ul. Żeromskiego 51, 81-198 Kosakowo
tel: (58) 679 13 23

Straż Gminna
ul. Stefana Żeromskiego, 81-198 Kosakowo
tel. (58) 660 43 11

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
tel. 601 100 100