Urząd Pocztowy

Urząd Pocztowy
Stefana Żeromskiego 53, 81-198 Kosakowo
tel. (58) 679 12 90