Sołectwo Kosakowo

Zapraszamy do poznania Sołectwo Kosakowo.

Gmina Kosakowo położona jest w północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Od strony południowej i zachodniej graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. Kosakowo od Gdyni i znajdującej się tam bazy promowej oddalona jest o 12 km. Od miejsc wypoczynkowych na półwyspie dzieli ją 30 km. Od Portu Lotniczego w Gdańsku Rębiechowie dzieli gminę 30 km. Z Gdańskiem i Sopotem gmina połączona jest obwodnicą trójmiejską.

Sołectwo Kosakowo to jedno z dziesięciu sołectw znajdujących się w gminie Kosakowo. To tutaj mieście się siedziba tutejszych władz. Oprócz urzędu gminy znajduje się tutaj też przychodnia wraz z apteką, poczta, siedziba ochotniczej straży pożarnej i komisariat policji. Najnowsze informacje sołeckie można znaleźć na stronie Sołectwo Kosakowo. Najnowsze informacje, ważne kontakty, ciekawostki, wiadomości na temat działalności sołectwa. Wszystko to znajdziecie na stronie sołectwo Kosakowo.

Czym się w ogóle zajmuje sołtys sołectwa Kosakowo? W jego obowiązkach jest dbanie o sprawy mieszkańców. Jest przedstawicielem mieszkańców swojego okręgu w urzędzie. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.