Sołectwo Pierwoszyno

Zapraszamy do poznania Sołectwo Pierowszyno.

Gmina Kosakowo położona jest w północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Od strony południowej i zachodniej graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumi. Kosakowo od Gdyni i znajdującej się tam bazy promowej oddalona jest o 12 km. Od miejsc wypoczynkowych na półwyspie dzieli ją 30 km. Od Portu Lotniczego w Gdańsku Rębiechowie dzieli gminę 30 km. Z Gdańskiem i Sopotem gmina połączona jest obwodnicą trójmiejską.

Sołectwo Pierwoszyno to jedno z dziesięciu sołectw znajdujących się w gminie Kosakowo. Znajdziecie tutaj największy kościół w gminie Kosakowo, liczne miejsca noclegowe m. in. Pokoje Pierwoszyno. W Pierwoszynie znajduje się też piękny stawek i fajne miejsca na spacery. Najnowsze informacje sołeckie można znaleźć na stronie Sołectwo Pierwoszyno. Najnowsze informacje, ważne kontakty, ciekawostki, wiadomości na temat działalności sołectwa. Wszystko to znajdziecie na stronie sołectwo Pierwoszyno.

Czym się w ogóle zajmuje sołtys sołectwa Pierwoszyno? W jego obowiązkach jest dbanie o sprawy mieszkańców. Jest przedstawicielem mieszkańców swojego okręgu w urzędzie. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka.