Kępa Oksywska – Historia

W wyniku ostatniego zlodowacenia tereny kosakowskie uległy pewnej zmianie. Zmieniło się ukształtowanie pobliskich rzek, jezior, moren i pradolin. Z okresu tego pochodzą wyniesienia moren, czyli tak zwane kępy. Kępami nazywamy płaskie obszary lądowe zlokalizowane nad mokradłami i bagnami. Na pobliskich obszarach znajdziemy następujące kępy: Redłowską, Pucką, Swarzewską, czy Oksywską. Podobno miejsca te niegdyś były wyspami, […]

Czytaj dalej